Lokalene

Lokalene er meget arealeffektive og kan innredes enten som et kontorlandskap, større eller mindre teamkontorer, cellekontorer eller en kombinasjon.

Etasjene har en utforming som er tegnet for å møte krav til arealeffektivitet med arbeidsplasser rundt hele etasjen og med fellesfunksjoner i kjernen slik som møterom, fokusrom, kopirom, arkiv, rekvisita og lignende.

Ta kontakt med megler for leveransebeskrivelse.





For å se plantegninger, klikk på ønsket etasje i Kontorvelger



Se Kontorvelger Se Panorama